Dating sites oost europa met photo s

Posted by / 18-Dec-2017 04:27

Niettemin blijken er steeds weer vragen te zijn over bepaalde onderdelen die niet of niet specifiek aan de orde zijn gesteld.

Omdat die draad niet in de eerste plaats is bedoeld om specifieke vragen te beantwoorden, wil ik in deze nieuwe draad gelegenheid geven rechtstreekse vragen over "de holocaust" te stellen.

So enjoy exploring the new and (dare we say) improved site, and please send us any feedback here.","loading_error":"Hmm, it looks like this page is having problems loading at the moment.\n We'll keep trying, or \u003ca href=\"%\"\u003etry to refresh it\u003c/a\u003e yourself.","redesign_notice":"You’ve probably noticed we’ve \u003ca href=\"/about/redesign\"\u003emade a few changes\u003c/a\u003e round here!

Uit discussies op dit forum blijkt dat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over "de holocaust".

Je vraag "waarom kinderen ook opgesloten moeten worden" staat los van waarheid of onwaarheid over "de holocaust".

Kinderen opsluiten is een uitvloeisel van een politiek-morele afweging.

Het enige wat ik vraag is om alvorens vragen te stellen, eerst de draad "De Complete feiten over "de holocaust" te lezen, omdat daarin al veel vragen worden beantwoord. Je kan wel zeggen dat ze allemaal vals zijn, maar datzelfde argument zal je dan ook kunnen gebruiken voor eender welke genocide in de wereld.

Als je besluit Hiroshima en Nagasaki van de aardbodem weg te vagen of Irak te bombarderen, worden daar ook de kinderen levend verbrand en gruwelijk verminkt. Het is een ander probleem en in het kader van waarheid of onwaarheid in de Joodse Holocaust Versie niet relevant."Andere geneocides" zijn wat getuigenissen betreft niet vergelijkbaar met de Joodse Holocaust Versie omdat bij die genocides het weerspreken of bekritiseren van fantastische onwaarheden nooit strafbaar is gesteld.... Er zijn foto's en zelfs camera beelden waarop te zien is hoe joden voor een greppel staan en vervolgens worden neergeschoten en zo ook in de greppel belanden.Dat alleen al maakt de getuigen van andere genocides geloofwaardiger dan die van "de holocaust". Dit geeft toch aan dat er wel joden op grote schaal zijn vermoord?Dan is men een ketter, een "holocaust-ontkenner", nee een "antisemiet".Revisionisten hebben de feiten rationeel gewogen en kunnen niet anders dan op grond van de uitkomst daarvan hun standpunten bepalen.

dating sites oost europa met photo s-28dating sites oost europa met photo s-48dating sites oost europa met photo s-88

Zelf doe ik in mijn draad De Complete feiten over "de holocaust" een poging feiten tegenover geloof te plaatsen.